30 08 2021

Pełny etat SPECJALISTA DS. PRODUKCJI I KONTRAKTACJI

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. – Dodane przez muczciwek Zielonki-Parcela, Mazowieckie, Polska

Oferta pracy

r e k l a m a

Firma „PlantiCo Zielonki – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki“ Sp. z o. o.

poszukuje do działu produkcji pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. PRODUKCJI I KONTRAKTACJI

Miejsce wykonywania pracy:  Zielonki-Parcela, ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice, Polska

Opis stanowiska:

 • Bieżący monitoring firmowych plantacji nasiennych oraz doradztwo
 • Koordynacja zbiorów i nadzór nad przechowywaniem, transportem
 • Kwalifikacje polowe plantacji
 • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z prowadzeniem plantacji
 • Reprezentowanie firmy podczas spotkań polowych
 • Poszukiwanie gospodarstw do kontraktacji nasiennych
 • Prace biurowe, obsługa firmowego systemu magazynowego

Wymagania

 • Wykształcenie średnie, preferowane wyższe ogrodnicze lub rolnicze
 • Mile widziane doświadczenie w doradztwie agrotechnicznym (rośliny warzywne)
 • Łatwość w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z rolnikami
 • Umiejętności prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych
 • Gotowość do pracy w terenie, umiejętności zarządzania czasem pracy
 • Prawo jazdy kat. B, obsługa komputera (Pakiet Office)

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie na czas określony a po okresie próbnym możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony
 • Niezbędne narzędzia pracy: komputer, telefon służbowy
 • Możliwość szkoleń
 • Przyjazną atmosferę pracy w doświadczonym zespole
 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Jak aplikować?

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać  na e-mail: [email protected] z dopiskiem w tytule „Pracownik produkcji i kontraktacji” lub składać osobiście w sekretariacie  : Zielonki-Parcela ul Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice. Jednocześnie prosimy o dołączenie do zgłoszenia/CV aktualnej treści zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach-Parceli w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Przesłanie do PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez spółkę w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. 
Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice  dalej „Spółka” z którą można skontaktować się poprzez e-mail
[email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Spółce, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
 • w celu podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
 • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki , zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu Spółce obrony swych praw.

W zakresie koniecznym do prowadzenia procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na ich rzecz w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.                                 

Praca w branży: Rolnictwo, Ochrona środowiska. Forma zatrudnienia: Pełny etat. Wynagrodzenie: wynagrodzenie do negocjacji.

Oferta wygasa za: 7 dni.